I. A PROJEKT ADATAI

Kedvezményezettek:

Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ – konzorciumvezető
3530 Miskolc, Mindszent tér 2.
Tel.: 46 508-726
E-mail: info@mclib.hu

Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület
3532 Miskolc, Andrássy út 15.
Tel.: 46 530-346
E-mail: bbmhe@t-online.hu

Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet
3534 Miskolc, Kiss tábornok utca 42.
Tel.: 46 370-701
E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu

Sajószentpéter Város Önkormányzata
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Tel: 48 521-037

Az elnyert támogatás:

 • A támogatás összege: 49 841 150,- Ft
 • A projekt kezdete: 2010.12.01
 • A projekt vége: 2011.11.30
 • A támogatási szerződés aláírása: 2010.12.08

A projektmenedzsment:

 • Projektmenedzser: Borkuti László (igazgató, Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ)
 • Pénzügyi vezető: Csacsovszki Ottóné (gazdasági igazgatóhelyettes, Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ)
 • Szakmai megvalósító: Soltész Ágnes (szakmai igazgatóhelyettes, Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ)
 • Projektasszisztens: Varga Gábor (könyvtárvezető, Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Lévay József Muzeális Könyvtár)

II. A PROJEKT LEÍRÁSA

A projekt célja:

Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása az esélyegyenlőség figyelembevétele mellett, a könyvtári szolgáltatások korszerűsítésével.

Fő fejlesztési irányaink:

A konzorcium könyvtáraiban meglévő integrált könyvtári rendszerek fejlesztése a retrospektív konverzió felgyorsításával és a számítógépes kölcsönzés fokozatos bevezetésével a jelenleg még hagyományos módon kölcsönző könyvtárakban.

A könyvtárak honlapjainak megújítása interaktív webes felület létrehozásával, amelyek a könyvtári információk megjelenítése mellett alkalmasak lesznek kulturális, közhasznú és helyi digitális tartalmak szolgáltatására is. A megújuló honlapok a magyar mellett két idegen nyelven is elérhetővé válnak.

Számítógép- és Internet használói tanfolyamok lebonyolítása, a könyvtárhasználatot is népszerűsítő digitális készségeket fejlesztő képzésekkel összekapcsolva.

Célunk a szorosabb együttműködés kialakítása az oktatási intézményekkel partneri megállapodások formájában, amelyek révén az iskolások szervezett keretek között vehetnek részt könyvtárhasználati órákon, olvasásnépszerűsítő előadássorozatokon. A fejlesztési irányok között továbbra is kiemelt helyen szerepel az olvasás, könyv- és könyvtárhasználat népszerűsítése. A gyermekkorosztályt kiemelt célcsoportként kezelve, az olvasáskultúra népszerűsítése kezdődik el könyvtári programok és szolgáltatások révén.

A szolgáltatások magasabb szintű ellátását szolgálja 20 fő könyvtáros könyvtárszakmai továbbképzése. A projekt során a könyvtárak humánerőforrás-fejlesztése valósul meg, mely szintén illeszkedik a fejlesztési koncepcióhoz.

A projekt közvetlen célja:

A helyi képzési és tanulási szükségleteken alapuló könyvtári szolgáltatások minőségének javítása.

A projekt közvetett célja:

Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó programjainkkal minél több potenciális használó bevonása a könyvtárak szolgáltatási körébe és megtartása aktív könyvtárhasználóként.

A projekt célcsoportjai:

A fejlesztés kiemelt célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály.

Közvetlen célcsoport:

 • az általános és középiskolák tanulói és tanárai
 • a felnőtt lakosság, elsősorban a munkanélküliek, kisgyermekes szülők
 • könyvtárosok
 • vakok és gyengénlátók

Közvetett célcsoport:

 • potenciális olvasók

A projekt kötelezően megvalósítandó tevékenységei és eredményei:

Könyvtári katalógus fejlesztése

A konzorciumi könyvtárai integrált rendszerüket fejlesztik a könyvtári dokumentumok feldolgozásának felgyorsításával. A retrospektív konverzió eredményeként a teljes könyvtári állomány elérhetővé és kereshetővé válik az on-line katalógusban. A számítógépes kölcsönzés bevezetésével a kölcsönzés egyszerűbb és gyorsabb lesz.

Könyvtári honlap kialakítása

A használói igényeket is figyelembe véve a Web 2.0 modell szerinti interaktív, magyar, angol és német nyelvű honlap kialakításával a könyvtárak webes megjelenése jelentősen változik. A könyvtári honlap az alapinformációkon túl alkalmas lesz a kulturális hírek, közhasznú tartalmak megjelenítésére és interaktivitása révén a használók közreműködésének lekezelésre is.

Olvasáskultúra fejlesztése

A kiemelt célcsoportként kezelt iskoláskorúak részére olvasásnépszerűsítő programok, ismeretterjesztő előadások, író-olvasó találkozók és könyvtárhasználati tanfolyamok szervezése valósul meg. Olvasásnépszerűsítő kampány kerül lebonyolításra mely 2011 nyarán olvasótáborral zárul. Az olvasás népszerűsítése a felnőtt lakosság körében is megvalósul különféle programsorozatok révén.

Az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése érdekében olyan, a projekten átívelő programsorozatot (író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások,könyvtárhasználati oktatások, megzenésített versek előadásai, kis- és nagycsoportos foglalkozások) kívánunk megvalósítani, amely elsősorban az általános iskolai korosztályt, szüleiket és hátrányos helyzetű réteget célozza meg. Ehhez partneri megállapodások születtek általános iskolákkal és ezek könyvtáraival. A gyermek és ifjúsági korosztály olvasóvá nevelése a könyvtári honlap külön a számukra kialakított részlegében is folyna, könyvismertetőkkel, versenyfelhívásokkal, kulturális hírekkel a kisiskolás korosztály igényeinek megfelelő arculattal.

A projekt kiemelt célcsoportként kezeli a vak és gyengénlátó könyvtárhasználókat, akik részére a TIOP pályázaton elnyert gépek és speciális szoftverek szolgáltatásait nyújtjuk, és a pályázat keretében zenei ismeretterjesztéssel összekapcsolt koncertsorozatot és irodalmi műsorokat tervezünk.

Szaktudás fejlesztése

A projekttel kapcsolatos humánerőforrás-fejlesztése könyvtárosok szakmai továbbképzésével valósul meg. A 20 különböző tematikájú képzés a projekthez kapcsolódó kompetenciákat fejleszt.

Tájékoztatás biztosítása

A projekt keretében megvalósult katalógus-, és honlap-fejlesztés, a rendezvények, tanfolyamok az olvasást népszerűsítő kampány nyilvánosságának biztosítása mellett szükséges magáról a projektről, a fejlesztés céljáról, a helyi és országos stratégiákról is tájékoztatni a célközönséget.

A projekt választható tevékenységei és eredményei:

Kulturális és közhasznú tartalmak szolgáltatása a honlapon

Kulturális hírek, közhasznú információk, kulturális blog és fórum szolgáltatása a honlapon. Folyamatosan frissülő kínálattal és az olvasók interaktivitásának biztosításával, a szerkeszthetőség felajánlásával.

Helytörténeti tartalmak közzététele a honlapon

A jelenleg csak helyben használható mintegy 21.000 bibliográfiai tételt tartalmazó Miskolc-cikkadatbázis elérhetővé tétele a könyvtári honlapon. Miskolc-wikipédia szerkesztése és közzététele

Könyvtárhasználatra irányuló programok

A digitális kompetenciákat fejlesztő nem formális használói képzések lebonyolítása. A kisiskolások részére a könyvtárhasználat népszerűsítésével összekapcsolódó programok, vetélkedők szervezése.

Az e-Tanácsadó képesítéssel rendelkező kollégák 20 órás tanfolyamokat szerveznek. Ezeknek a nem formális képzéseknek a révén a könyvtár a partnerként együttműködő Munkaügyi Központtal a digitális írástudatlanság csökkentését valósítja meg.

Az eszközbeszerzés keretén belül bútorokat, számítógépeket, kis értékű informatikai eszközöket és egyéb berendezéseket szerzünk be a konzorcium valamennyi könyvtára részére.

Együttműködés közoktatási intézményekkel és ezek könyvtáraival

Miskolc:

 • 10. sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
 • 21. sz. Általános Iskola
 • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
 • Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Bem József Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
 • Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskola
 • Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 • Bencés Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye
 • Éltes Mátyás Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyékládháza:

 • Kossuth Lajos Általános Iskola

Sajószentpéter:

 • Sajószentpéteri Központi Általános Iskola
 • Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Intézet

Szirmabesenyő:

 • Szinyei Merse Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Gyűjtőköri vagy szakterületi együttműködés, illetve különböző típusú könyvtárak szakmai együttműködése

Miskolc:

 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezete
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár

Térségi együttműködés

Miskolc:

 • Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltség és Szolgáltató Központ
 • Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete
 • Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
 • HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület
 • Miskolci Városi Diákönkormányzat

Kistokaj:

 • Általános Művelődési Központ

Mályi:

 • Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

III. Életút

 • Pályázat beérkezése: 2010. 03. 30.
 • Támogató döntés: 2010. 09. 16.
 • Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2010. 12. 08.

A pályázat keretében megvalósult rendezvényeinkről részletesen tájékozódhat ide kattintva.