A könyvtár névadója

A könyvtár névadója


Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 2.
Telefon: (+36 46) 350-473
Email: 
Skype: levayjozsef
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között

A könyvtár állománya

Az állomány téma szerinti megoszlása magán viseli a régi iskolai könyvtári jellegét. Humán orientációjú, főleg történettudományi, nyelvészeti, pedagógiai, filozófiai és vallástudományi műveket tartalmaz, bár nem elhanyagolható a 19. századi természettudományi kötetek száma sem. Nagyobb hányada idegen nyelvű, elsősorban latin és német. A jelenlegi állomány mintegy negyvenezer kötetet számlál. Ebben 17000 muzeális kötet, 1100 kötet régi magyar nyomtatvány, majdnem száz antikva, 600 féle folyóirat (leginkább a 19. századból), és 3600 darab iskolai értesítő található.

Kuriózumként megemlíthető a könyvtár egyetlen ősnyomtatványa 1488-ból, a híres Miskolci Töredék, a Vitkovics Kódex egy töredéke, amely 1525-ben keletkezett, a Vizsolyi Biblia Ószövetségi része, valamint a könyvtár névadójának, Lévay Józsefnek a hagyatéka, amely könyvtárának és levelezésének egy részét öleli fel.

A könyvtár szolgáltatásai

  • A könyvtár állományának helyben használata;
  • fénymásolás;
  • szkennelés;
  • fényképezés;
  • CD- és DVD-ROM adatbázisok (az adatbázisok listáját pdf fájlként letöltheti ide kattintva);
  • Miskolc helytörténeti cikkadatbázis;
  • számítógépes munkaállomás látássérültek számára.

A könyvtárba minden 14. életévét betöltött személy beiratkozhat. A beiratkozás térítésmentes.

Egy kis könyvtártörténet

A mai könyvtár elődje 1560 körül jött létre, alapítása összefonódott a miskolci református vallású oktatás kezdeteivel. Az iskolai könyvtárat a kuruc-labanc harcok során Miskolcra 1706-ban betörő német és rác hadak szinte teljesen megsemmisítették. 1749-ben az iskolai rectoria és az egyházmegye új könyvtár felállítását határozta el. A beszerzés és gyűjtőmunka 1751-ben vette kezdetét. Az állománygyarapításra és annak minőségére mindig nagy gondot fordítottak. Alapításától kezdve minden évben a fenntartó testület bizonyos pénzösszeget szavazott meg vásárlásra, az egyház is hozzájárult a gyarapításhoz, valamint ajándékozások, hagyatékok és alapítványok által is bővült az állomány. A Magyar Tudományos Akadémia 1876-tól minden kiadványát ingyen küldte a könyvtárnak.

Az állomány 1869-ben 8000 kötet körül lehetett, 1915-ben már meghaladta a 15000 kötet, 1937-ben pedig 19576 kötetet tartottak nyilván. A könyvtárosi teendőket egy-egy tanár látta el egészen 1869-ig, amikor Kun Pál, az első főhivatású könyvtáros elkezdte munkáját. Rendszeres feldolgozás 1879-től folyt a könyvtárban. Az első nyomtatott katalógus 1913-ban került kiadásra Vértesy Sándor gondozásában. Ezt egészítette ki 1937-ben Kosztolányi Zoltán szakkatalógusával. Őt követte tisztében Csorba Zoltán, akinek nevéhez az Aldhelm kódextöredék megtalálása, valamint a könyvtár első, jelentős kiállítása fűződik, melyet a Református Gimnázium és a Borsod-Miskolci Múzeum együttes könyvtörténeti kiállításának szántak az európai könyvnyomtatás fennállásának 500 éves évfordulójának alkalmából, 1940 szeptemberében.

1944 márciusától 1945 augusztusáig katonai célokra lefoglalták az épületet és a könyvtár őrizetlenül maradt. Hírlaptára ekkor pusztult el és könyvállományának egy része is megrongálódott. A megmaradt könyvállomány értékeinek feltárására csak az 1960-as években került sor, amikor Miskolc Város Tanácsa határozatot hozott a könyvtár üzemeltetésére. Az állomány korszerű feltárása 1977-ben kezdődött el a következő katalógusok elkészítésével: cím és szerző szerinti, szak-, Vértesy-Kosztolányi féle régi szak-, folyóirat-, helyrajzi, sorozati, megjelenési hely szerinti, megjelenési idő szerinti, nyomdász-, értesítő-, RMNy-katalógusok.

A könyvár 1979-ben, felújított épületben nyílt meg az olvasók számára, majd 1995-ben a mostani Mindszent tér 2. szám alatti régi Doleschall-kúriában kapott helyet.